Fingrus 0-8 mm

Posted on 22 december 2013

Fingrus 0-8 mm

Används till betonggrus EN 206.

Foto: Göran Nilsson, Bildvision