Väggrus 0-18 mm

Posted on 22 december 2013

Väggrus 0-18 mm

Används för grusning av vägar.

Foto: Göran Nilsson, Bildvision