Infiltrationsgrus 16-32 mm

Posted on 22 december 2013

Infiltrationsgrus 16-32 mm

Används till betonggrus och infiltrationsmaterial.

Foto: Göran Nilsson, Bildvision