Maskinutbildning Skophantering

Posted on 26 december 2013

Maskinutbildning Skophantering

Detta moment innebär att du ska kunna behärska skopfyllning och lastning på bil. Man behöver ha en viss kunskap om var lasten ska placeras på flaket så att man inte överskrider axel/boggitryck.