Maskinutbildning Materialhanteringsarm

Posted on 26 december 2013

Maskinutbildning Materialhanteringsarm

En annan del av provet är att kunna hantera en materialhanteringsarm på ett säkert sätt.