Färgad betong

Posted on 26 december 2013

Färgad betong

Kom gärna ner och titta på våra färgade betongprover. Finns även terrazzobetong som innebär en förhöjd stenhalt av 8-16 sten. Detta gör att du får en finare struktur i plattan vid slipning bland annat. Den övre svarta har denna struktur.