Betongpress

Posted on 29 december 2013

Betongpress

Betongpressen används för att kontrollera hållfastheten på den producerade betongen och har klass I nivå i precision. Betongkuber görs i storlek 15 cm x15 cm x 15 cm. Dessa lägges i tempererat vatten i 28 dagar för att sedan tryckas i betongpressen. All data sparas och kontrolleras av kontrollorganet VUC två gånger om året. Vi kan även provtrycka för externa betongproducenter om så önskas.