Makadam 0-32 mm

Posted on 22 december 2013

Makadam 0-32 mm

Används bärlager till vägar och parkeringar.

Foto: Göran Nilsson, Bildvision