Om oss

 

Verksamheten

Vi erbjuder den gotländska marknaden ett brett utbud av produkter i form av Betong samt Grus- och Bergprodukter.

Vi erbjuder tjänster som transporter, krossning, tunga transporter och entreprenadarbeten i form av grävning och schakt.

Ansvarsfullt företagande

Vi arbetar med att förbättra sättet vi tillverkar och levererar produkter och tjänster för att minska påverkan på miljön.
Vi behandlar individen med respekt och är lojala mot kollegor emellan och övriga intressenter

Historia

Företaget bildades på 40-talet av Gösta Mårtensson, då som enskild firma. År 1969 ombildades företaget till ett aktiebolag och fick namnet Roma Grus AB. Idag drivs familjeföretaget av Magnus Lindby och Ola Mårtensson.

Magnus Lindby VD Roma Grus AB

Magnus Lindby VD Roma Grus AB

Företagspolicy

  • På Roma Grus arbetar vi för ett bärkraftigt samhälle genom att skydda och bidra till en god omsorg om människor och miljö.
  • Vi strävar ständigt efter att förbättra verksamheten
  • Vi förebygger föroreningar av luft, vatten och mark
  • Vi följer kraven i lagar, regler och föreskrifter
  • Vår arbetsplats skall vara utvecklande för alla anställda
  • Vi behandlar individen med respekt
  • Vi är lojala kollegor emellan och mot övriga intressenter