Presentation

 

Historik

Roma Grus AB startade med utbildning 2012. Tanken med utbildningen var framförallt att öka kunskapen och kvalitén hos våra chaufförer ut mot egna kunder. För oss är säkerhetsaspekten och miljön en viktig fråga vid transporter.

Ledstjärnan är: Bra kvalité och kundfokus vid transportuppdrag.

Johan Söderberg

 

 

Jag heter Johan Söderberg och är ansvarig för utbildningen hos RGAB 

Tidigare så var min arbetsplats Christopher Polhems gymnasiet som transportlärare och undervisade i transportrelaterade ämnen. Vid CPG transportteknik var jag tio år och under den tiden gick jag också min gymnasielärarutbildning på Stockholms universitet. Dess för innan var anställningen hos Gotlands bilfrakt som chaufför. 

Roma Grus tillhandahåller utbildningar i lastsäkring, maskin, YKB och senare 2014 även heavy eco-driving.

Har du/ni frågor angående utbildning så kom gärna och besök oss på åkeriet eller ring/maila.

Johan Söderberg
Mobil: 070-698 19 58
E-post: johan@romagrus.se