YKB

KartaFortbildning 35tim.

Roma grus AB håller YKB-fortbildningar för lastbil. Utbildningarna körs  för RGAB och externa kursdeltagare. Oftast ligger utbildningen på vintern/våren. 

Efter varje delkurs erhålls ett intyg, men först efter att hela utbildningen är genomförd (alla fem delkurser) erhålls yrkeskompetensbeviset.

Transportstyrelsen har inte något register där utförda utbildningar registreras förrän samtliga delkurser är genomförda. Detta  ansvar ligger på varje person att ha bevis sparade på genomförda delkurser.

De personer som går hos Romagrus, finns dokumenterade i vårat interna register.

Roma grus är godkänd av transportstyrelsen och vi utbildar enligt TYA:s kursinnehåll med gruppdynamik och diskussioner istället för traditionell föreläsning. Utbildningen harmonierar med Sveriges Trafikskolors Riksförbund, Sveriges Åkeriföretag och NTF.

Fortbildningen ska enligt Transportstyrelsens föreskrifter avse uppdateringar av viktiga kunskaper för yrket. Tyngdpunkten läggs på förarens säkerhet, trafiksäkerhet och effektiv bränsleförbrukning.

Yrkeskompetensbeviset gäller i fem år och yrkesföraren ska inom en femårsperiod genomgå en 35 timmars YKB-fortbildning.

Varje delkurs är på minst 7 timmar. Romagrus utbildningsdagar ligger oftast på lördagar.

Fortbildningskurser                                    Kurstid
1. Sparsam körning                      Våren 2016 (Extra uppsamling)
2. Godstransporter/Persontransporter       Mars 2014
3. Lagar och regler                                         December 2014
4. Ergonomi och hälsa                                   Våren 2015  
5. Säkerhet och kundfokus                           Våren 2016

Priser 

Varje delkurs kostar 1850kr+ moms. I detta inkluderas frukost, mat och fika.

Är du redan nu intresserad av vad vi har att erbjuda, kontakta:

Johan Söderberg
Mobil: 070-698 19 58
E-post: johan@romagrus.se