Maskin / Truck

 

Maskin/Truck yrkesutbildningar.

Är du intresserad att utbilda dig till maskinförare godshantering så har vi utbildningen för dig. Utbildningen har både en teoretisk och praktisk del. Utbildningens längd bygger på dina förkunskaper.

När det gäller den teoretiska delen bygger den mestadels på säkerhetsaspekten runt din maskin och arbetsmiljö. Den praktiska delen har sin tyngd på hur du hanterar ditt fordon under vissa situationer som t ex pallhantering, skophantering, och ditt uppträdande med och kring maskinen.

Utbildningsmaskin hos oss är minst en L 90.

Är du redan nu intresserad av vad vi har att erbjuda, kontakta:

Johan Söderberg 

Godkänd TYA instruktör

Mobil: 070-698 19 58

E-post: johan@romagrus.se