KONTAKT

Lokstallsgatan 8
622 54 Romakloster

Telefon: 0498-28 70 00
Fax: 0498-507 94

E-post: info@romagrus.se

ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE

Vi arbetar med att förbättra sättet vi tillverkar och levererar produkter och tjänster för att minska påverkan på miljön.

Vi behandlar individen med respekt och är lojala mot kollegor emellan och övriga intressenter.

KORT OM ROMA GRUS AB

Vi erbjuder den gotländska marknaden ett brett utbud av produkter i form av asfalt, betong, oljor och smörjmedel, cirkulära material  samt grus- och bergprodukter.

Vi erbjuder tjänster som transporter, krossning, tunga transporter och entreprenadarbeten i form av grävning och schakt.