Tvätt och återvinning av schaktmassor

Kvalité och Miljöansvar

Att välja en våtsiktad produkt innebär att man väljer en produkt med likvärdig eller bättre kvalité som ett val av en jungfrulig produkt. Dessutom, när du väljer en våtsiktad produkt, hjälper du också till med att bevara viktiga naturresurser. Resurser som annars skulle ha utvunnits ur jorden och spelar en viktig roll i att hålla våra grundvatten rena.

Potential för Förändring

Endast två procent av det bergmaterial som säljs idag i Sverige är återvunna produkter. Den siffran indikerar att vi har en enorm möjlighet att göra en positiv inverkan på miljön och vår ekonomi genom att öka användningen av återvunna material. Om fler människor börjar välja dessa produkter kan vi kollektivt minska vår påverkan på naturen och samtidigt stödja en mer hållbar ekonomisk modell.

5 skäl att sträva efter en mer cirkulär massahantering

  • Minska kostnader och klimatpåverkan
  • Spara naturliga livsmiljöer – färre stenbrott och deponier frigör mer mark
  • Knappa resurser skulle räcka längre
  • Färre lastbilar som transporterar material ger mindre trängsel och slitage på befintliga vägar
  • De naturliga förutsättningarna för att skapa grundvatten bevaras

Om jordens historia jämförs med ett kalenderår, har vi, de moderna människorna, funnits i 23 minuter och använt 33 % av jordens naturresurser under de senaste 0,2 sekunderna!

Cirkulära Produkter

Det går att ersätta nästan samtliga jungfruliga produkter både från berg och grustäkt.
Vi tillhandahåller dessa våtsiktade produkter:

0/2 Skyddsfyllning cirkulär

0/2 Sand cirkulär

Betongsand, dressand

0/8 Filtreringsgrus cirkulär

Infiltration

0/8 Fingrus cirkulär

Betonggrus

0/16 Cirkulär

Ridbanesand Cirkulär

EU-sand cirkulär

Putssand cirkulär

2/4 Cirkulär

Plattläggning, halkstopp

4/8 Cirkulär

Grunder, grusgångar

8/11 Cirkulär

Grunder, garageuppfart

8/16 Cirkulär

Betong

11/16 Cirkulär

Grusplaner, grunder

16/32 Cirkulär

Grunder, Infiltration

32/90 Cirkulär

Förstärkningslager, fyllnadsmaterial

ÅV Betongkross 0/125

Restbetong som rensas från armering och krossas upp

Kan ersätta bergkross 0/125

ÅV Asfaltkross 0/18

Uppriven asfalt som krossas. Kan ersätta väggrus 0/16

Ska ansökas om tillstånd för att använda denna produkt.

ÅV Bergkross 0/125

Kan ersätta bergkross 0/125

Kom i kontakt