Goda råd före och efter gjutning av betong

Gjutning, att tänka på…

Innan beställning av betong är det viktigt att fundera kring sitt projekt. Vilka markförhållande har jag? Hur mycket grus behöver jag fylla upp med innan gjutningen påbörjas? Vilken armering krävs vid just mina markförhållanden? Vilka belastningar kommer min betong att utsättas för osv…

Vilken betong ska jag använda?

Det beror på vilka krav du har på betongen. Ska gjutningen ske inom- eller utomhus? Kommer din betong utsättas för väder och vind? osv. Vi hjälper dig med råd för att du ska få rätt betong till just ditt projekt.

Hur mycket betong ska jag beställa?

Är det t ex en platta på mark, ska du beräkna volymen på plattan. Tänk på att underlaget i din form är så jämn som möjligt, så din beräkning blir rätt. Grövre grus i formen gör att det kan gå åt mer betong än du beräknat, då betongen flyter ner mellan de större stenarna.

Stabil form

Var noggrann när du bygger din form, då betongen är tung och kan ge ett högt formtryck. Se även till att formen är tillräckligt tät så det inte rinner ut betong. Har du en stabil form så blir ditt projekt bättre både estetisk och kvalitetsmässigt.

Betongleveransen

Viktigt att tänka på är att betongbil kommer intill formen och att vägen håller för belastningen av de fordon som måste fram. Man kan beställa leveransen med betongbil med 9 eller 10 meters ränna eller med betongpump som räcker ca 39 meter. Det går även att pumpa på längre avstånd med hjälp av slang. Våra bilar är utrustade med ”raka och sloda” om du skulle behöva låna vid leverans.

Betongens konsistens

Betongen känns trög, kan jag hälla i mer vatten för att få den lösare?

Nej! Tillför du mer vatten till betongen så blir cementgelet mer utspätt och detta kan medföra att betongen blir mer porös samt att hållfastheten och beständigheten blir sämre. Däremot kan man få en bättre flytbarhet på betongen genom att tillföra ytterligare flytmedel på arbetsplatsen. Detta får endast ske med samråd från betongfabriken.

Efterbehandling

De första viktiga timmarna…

Betongen ska alltid skyddas ifrån tidig uttorkning. Vädret styr härdningstiden på din betong. Vid värme, sol och vind härdar betongen snabbt (30-60 min). De första viktiga timmarna  efter gjutningen måste man hålla noggrann kontroll på omgivande temperatur och väderförhållanden. Är omgivningen varmare eller kallare ”störs” betongmassan och risken för plastiska krympsprickor ökar. Temperaturskillnader och vind påskyndar uttorkningen och sprickbildningen ytterligare.

Görs ingen form av efterbehandling råder stor risk för sprickbildning.

Valet av yta på den härdade betongen är någonting Du som kund får göra. Det finns en mängd olika strukturer som kvastning till glättning beroende på vad du ska använda  betongytan till. Generellt kan man säga att glättning kan ske efter 2-8 timmar efter gjutningen. Tiden varierar beroende på väder, vind, sol, kyla, konsistens och betongens temperatur. Vid en rå höstdag då temperaturen närmar sig 0 grader kan härdningstiden vara 8-10 timmar, vilket är okej. Vid gjutning under 0 grader måste man vara väldigt aktsam så betongen inte fryser. En tidig frysning ger betongen en permanent hållfasthetsförlust (upp till 85%)

Några tips!

  • Täck så fort som möjligt
  • Går det inte att täcka betongen direkt kan man vattenhärda betongen (dimma med vatten)
  • Läs foldern ”De första viktiga timmarna” (klicka på texten)